MALVIE French Magazine

red black white

Photographer: Lyubov Belyavtseva
Wardrobe Stylist: Olga Galickaya
Model: Maria Khvorostenko
Makeup Artist/Hair Stylist: Yulianna Yurenkova

BLACK french mag magazine

Read our Latest Articles