MALVIE French Magazine

Mariya

Photographer: Maryna Borschenko
Makeup Artist: Anna Stryzhak
Wardrobe Stylist: Oksana Radchenko
Model: Mariya Shakhova

BLACK french mag magazine

Read our Latest Articles