MALVIE French Magazine

Atelier Pour Artistes

Retoucher: Radlena Garaeva
Assistant: Evgeniy Kuzin
Model: Tatyana Podolyan
Photographer: Lyubov Belyavtseva
Hair Stylist: Maria Telegina
Wardrobe Stylist: Tatyana Pitelina
Makeup Artist: Anastasia Mazokhina
Makeup Artist: Evgeniya Yaroslavtseva
Model: Kseniya Yukhno @T-Models Management @t_modelsagency

BLACK french mag magazine

Read our Latest Articles